Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Diecézní charita ostravsko-opavská se otevírá Evropě

Letošní rok se v oblasti projektů od let minulých mírně lišil a to hlavně ve smyslu přímé spolupráce s jinými evropskými zeměmi. V březnu 2015 se započala spolupráce s organizací Phiren Amenca, což je síť romských a neromských dobrovolníků a organizací, které se zabývají dobrovolnictvím.

Pachatelé už nedostanou šanci

Projekt Diecézní charity ostravsko-opavské, zaměřený na bezpečnost dvou nejzranitelnějších skupin obyvatel Ostravy, informoval seniory a matky s dětmi jak řešit či předcházet kriminální činnost a násilí na nich páchané.

Nastěnka a Elvina v Ostravě

Dne 3.11. 2015 k nám dorazily z ruského Krasnodaru a dalekého Orenburgu dvě dobrovolnice - Anastasia a Elvina. Dívky svou službu zahájily již druhý den po příletu a to v našich střediscích Vesnička soužití a Horizont, kde budou po celý rok pracovat s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit.

Děti z vyloučené lokality mají o charitní vzdělávací aktivity zájem

Projekt „Předškolní klub“ úspěšně pokročil do své druhé části realizace. Projekt, jež Diecézní charita ostravsko-opavská realizuje od dubna letošního roku prostřednictvím grantu Fondu pro nestátní neziskové organizace, se zaměřuje na děti a jejich rodiče ze sociálně vyloučených lokalit a jejich přístupu ke vzdělání.

Církev a Charita představují novinářům, jak hospodaří

Setkáním s arcibiskupem Janem Graubnerem dnes v Olomouci začal dvoudenní výlet na severní Moravu a do Slezska, který novinářům na několika příkladech přiblíží, jak je římskokatolická církev připravena na samostatné hospodaření s navráceným majetkem. Své služby v daném regionu představí také Charita.

Podpořte nás
 
Podporují nás:

 

Logo OPZ barevné

 
Grafika1