Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Bezbariérový přístup pro děti z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

V Ostravě-Kunčičkách budou v roce 2018 upraveny prostory služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež tak, aby dosahovaly přijatelného standardu využívání. Díky realizaci projektu financovaného Nadačním fondem RESIDOMO a finanční podpoře Moravskoslezského kraje vznikne prostor pro individuální práci s klienty, bezbariérový přístup a dobré zázemí pro pracovíky Nízkoprahového zařízení.

Děkujeme

Residomo log. řada kraj

 

Nejsme školka - jsme sociální služba

Předškolní vzdělávání je hodně diskutovaným tématem. Mnozí z nás si myslí, že vzdělání může být klíčem k odstranění mnoha problémů ve společnosti.

VIDEO: Diecézní charita ostravsko-opavská od začátků k současnosti

Vznik Diecézní charity ostravsko-opavské souvisí se zřízením ostravsko-opavské diecéze, k němuž došlo rozhodnutím papeže sv. Jana Pavla II. Papežskou bulou Ad Christefidelium spirituality ze dne 30. května 1996 bylo zveřejněno rozdělení dosavadní olomoucké arcidiecéze a prvním biskupem nové diecéze byl jmenován Mons. František Václav Lobkowicz.

Výměna zkušeností z komunitní práce

V podzimních dnech 19. – 20. 10. 2017 se členky Jádrové skupiny z Osady Míru v sociálně vyloučené lokalitě Ostrava - Kunčičky v rámci praxe a výměny zkušeností účastnily vzdělávací stáže v Brně. Účelem poznávací cesty bylo seznámení se s praxí a zkušenostmi s komunitní prací v jiných organizacích.

Iniciativa Jádrové skupiny

Na podzim roku 2017 členky Jádrové skupiny přišly s nápadem připravit v Osadě Míru talentovou soutěž a tak sepsaly projektovou žádost o dar, kterou adresovaly Nadačnímu fondu Vítkovice Steel v Ostravě.

Podpořte nás
 
Podporují nás:

 

Logo OPZ barevné

 
Grafika1