Mimo kontinuální činnost našich středisek a krátkodobé a dlouhodobé projekty se podílíme také na realizaci různých akcí a aktivit, které mají společného jmenovatele - pomoc potřebným, ať již přímou formou nebo prostřednictvím širokého spektra charitních aktivit.

 

Posláním Diecézní charity ostravsko-opavské je pomoc bližním v nouzi, toto poslání se snažíme naplňovat ze všech sil a různými způsoby.

 

Podpořte nás
 
Podporují nás:

 

Logo OPZ barevné

 
Grafika1