Den Charity

Okolo svátku svatého Vincenta z Pauly, který připadá na 27. září a který je považován za zakladatele moderního charitního díla a patrona charit, se po celé se po celé České republice konají akce pro veřejnost, na kterých jednotlivé charity prezentují svou činnost a informují veřejnost o tom, jakým způsobem pomáhají těm, kteří si sami pomoci nemohou a naši pomoc potřebují. 

Výjimkou není ani ostravsko-opavská diecéze a naše charity. Ty si každoročně připraví speciální program. Více o jednotlivých akcích se dozvíte na webových stránkách anebo sekretariátech příslušných charit.

Kdo byl Vincent z Pauly?

Svatý Vincent z Pauly pocházel ze šesti dětí venkovské rodiny, studoval teologii v Toulouse a roku 1600 byl vysvěcen na kněze. Roku 1605, když se vracel z cesty do Marseille, byl patrně zajat tureckými piráty, kteří ho prodali do otroctví do Tunisu. Teprve když obrátil svého pána na křesťanství, mohl se vrátit do Francie. Do roku 1609 studoval v Římě a pak se stal kaplanem francouzské královny Markéty z Valois, bývalé ženy Jindřicha IV. Později se stal farářem v Clichy u Paříže, kaplanem v rodině de Gondi a od roku 1622 byl kaplanem vězňů a galejníků. Roku 1643 si ho povolal ke smrtelné posteli král Ludvík XIV. a roku 1657 Vincenc založil známou pařížskou nemocnici Salpetriere. Ve všech svých postaveních se snažil pomáhat chudým a pro tento účel také založil misijní řád lazaristů a ženský řád Dcer křesťanské lásky (Vincentek).

Roku 1729 byl papežem Benediktem XIII. prohlášen za blahoslaveného, roku 1737 papežem Klementem XII. za svatého. Jeho svátek se slaví 27. září, svatý Vincent z Pauly je patronem vězňů, zajatců a nemocnic.

Podpořte nás
 
Podporují nás:

 

Logo OPZ barevné

 
Grafika1

Partneři

 
 

Najdete nás také na:

 

Facebook Round  Instagram round social media icon free  Youtube round

Připojte se