Den Charity

 

Okolo svátku svatého Vincenta z Pauly, který připadá na 27. září a který je považován za zakladatele moderního charitního díla a patrona charit, se po celé se po celé České republice konají akce pro veřejnost, na kterých jednotlivé charity prezentují svou činnost a informují veřejnost o tom, jakým způsobem pomáhají těm, kteří si sami pomoci nemohou a naši pomoc potřebují. 


Výjimkou není ani ostravsko-opavská diecéze a naše charity si pro Vás připravily pár zajímavých akcí, jejichž chronologický přehled Vám přinášíme. Více o jednotlivých akcích se dozvíte na webových stránkách anebo sekretariátech příslušných charit.