Aktivity Diecézní charity

 

Diecézní charita ostravsko-opavská provádí metodické řízení, kontrolu a koordinaci činností oblastních charit a jejich zastupování vůči ostatním charitám a poskytuje servis pro oblastní charity. Dále realizuje vlastní činnost - vlastními středisky Diecézní charity ostravsko-opavské jsou Vesnička soužití, Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, Středisko sociální aktivizace Horizont, Šance domovaPoradenské a informační centrum. Mimoto koordinuje na diecézní úrovni Tříkrálovou sbírku, účastní se projektu Evropské dobrovolné služby a realizuje vlastní projekty, ať již v rámci středisek či mimo ně.

Podpořte nás
 
Podporují nás:

 

Logo OPZ barevné

 
Grafika1