Poskytujeme sociálně zdravotní služby

 v Moravskoslezském kraji a části Jesenicka.

Pomáháme i na Ukrajině a v Moldavsku.

Prostřednictvím Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Fakturační údaje

Diecézní charita ostravsko-opavská

IČ: 66181127
DIČ: CZ66181127
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Ostrava 24681090 / 5500

Adresa: Kratochvílova 931/3, Ostrava, 702 00

Podpořte nás