Diecézní charita ostravsko-opavská pravidelně spolupracuje s dobrovolníky z celého Moravskoslezského kraje. Dobrovolníci mohou pomáhat při řešení krizových situací, jako jsou povodně, pomáhají s realizací Tříkrálové sbírky a nebo pravidelně docházejí do středisek DCHOO, kde spolu s pracovníky zpříjemňují a obohacují běžné dny našich klientů.

  • v ČR (Moravskoslezský kraj, Jesenicko)
  • v zahraničí