Diecézní charita má dlouholetou tradici ve spolupráci s místními dobrovolníky v oblasti pomoci pro Ukrajinu. Díky EDS chceme nabídnout příležitost místním dobrovolníkům a klientům a dalším mladým lidem, kteří mají zájem o dobrovolnictví, chtějí vycestovat do zahraničí, poznat novou kulturu a lidi, naučit se něco nového a získat nové zkušenosti.

V současné době budeme vysílat našeho prvního dobrovolníka do Budapeště a to v lednu 2016. Zatím s vysíláním dobrovolníků moc zkušenosti nemáme. To je však zapříčiněno nevědomostí o programu, nicméně se snažíme navázat spolupráci s filozofickou fakultou v Ostravě a věříme, že se tak dostaneme do povědomí potencionálních dobrovolníků.