Kdo jsme?

Největší sdružení nestátních neziskových poskytovatelů sociálně zdravotních služeb v Moravskoslezském kraji.

Pomáháme i na Ukrajině a v Moldavsku.

Prostřednictvím Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Občasník DCHOO

 Zde je k dispozici Občasník Diecézní charity ostravsko-opavské

 

2016

 • 1/2016 - (březen) - Výsledky TKS 2016, Dobrovolnictví, Předškolní vzdělávání, ...

2015

 • 2/2015 - (září) - Kde letos pomáhá Tříkrálová sbírka, Příběhy koledníků, ...
 • 1/2015 - (březen) - Kvalitně v terénní péči, Výsledky Tříkrálové sbírky, 10 let Střediska humanitární pomoci

2014

 • 3/2014 - (prosinec) - Tříkrálová sbírka, Důstojný život v Moldavsko, Děti se vydaly Cestou k úspěchu, ...
 • 2/2014 - (červen) - Kde a jak pomáhá Tříkrálová sbírka, ...
 • 1/2014 - (březen) - Pomáháme lidem na Ukrajině, Projekt knoflík SOS, Charitní běh v Ostravě, ...

2013

 • 3/2013 - (listopad) - Tříkrálová sbírka, Povodně 2013, Charity pomáhají chudým, ...
 • 2/2013 - (červen) - Na půli cesty k úspěchu, Blesková povodeň ve Studénce, Mezinárodní projekty, ...
 • 1/2013 - (březen) - Národní cena ČR za společenskou odpovědnost, Tříkrálová sbírka, ...

2012

 • 3/2012 - (listopad) - Tříkrálová sbírka, ...
 • 2/2012 - (červen) - Slezská lilie, Projekty úspěšně pokračují, Vizitační cesty na Ukrajinu, ...
 • 1/2012 - (březen) - Tříkrálová sbírka, Nová sociální služba pomáhá v Kunčičkách, ...

2011

 • 1/2011 - (prosinec) - Projekt S kvalitou do Praxe, Projekt Grundtvig a Leonardo da Vinci, ...
Podpořte nás
 

 

Logo OPZ barevné