Poskytujeme sociálně zdravotní služby

 v Moravskoslezském kraji a části Jesenicka.

Pomáháme i na Ukrajině a v Moldavsku.

Prostřednictvím Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Partneři

 

Naši činnost, projekty a aktivity podpořili. Děkujeme.

Instituce veřejného sektoru

Církevní instituce

Nadace

Charity 

Firmy, společnosti

Soukromé osoby

Faltysovi Eva a František, Gruňová M., Hybenová D., Klein Radomír, Kučerová Alena, Merklová, Michutová Zuzana, Mimra Pavel, Morav Emil, Poláškovi Fratiška a Karel, Šimonovský Milan, Vrbová Radka, zaměstnanci Ringier Print CZ Ostrava, zaměstnanci Tech Data Distribution Praha

 

Podpořte nás