Diecézní charita ostravsko – opavská poskytuje pomoc lidem v nouzi při mimořádných událostech způsobených přírodními vlivy či škodlivém působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, ve většině případů jde o živelné pohromy, katastrofy či havárie  – povodně, zemětřesení,  požáry, zřícení obydlí apod.  a to na území celého Moravskoslezského kraje. Při těchto událostech využíváme pomoc dobrovolníků, poskytujeme materiální pomoc  v místě postižení, duchovní oporu, fyzickou či  psychologickou pomoc.


Pro více informací se, prosím, obraťte na koordinátorku 

Mgr. Hana Mamčařová, 733 741 712 , hana.mamcarova@dchoo.charita.cz

Podpořte nás
 
Podporují nás:

 

Logo OPZ barevné

 
Grafika1