Moldavsko a Ukrajina – země blízké a vzdálené II.

Projekt si klade za cíl zvýšit informovanost široké veřejnosti o aktuální situaci zemí postsovětského prostoru a o rozvojové spolupráci, humanitární pomoci a životě v Moldavsku a na Ukrajině. Kromě zvýšení informovanosti u široké veřejnosti bude projekt zaměřen také na zvýšení povědomí žáků a mládeže o zahraniční rozvojové spolupráci, jiných kulturách a bude podpořena jejich angažovanost v nabízených programech pomoci a spolupráce. Prostřednictvím projektu se budeme snažit také o větší zapojení obyvatel do humanitárních a rozvojových programů pomoci chudým/rozvojovým zemím. 

 

Kapacity pro transformaci

Projekt si klade za cíl posílit odborné kapacity Střediska humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské i ukrajinských NNO v oblasti transformační spolupráce, prohloubit existující spolupráci těchto subjektů a vytvořit fungující síť české a ukrajinských NNO ve východní Evropě. Díky absolvovaným kurzům a navýšením svých odborných kapacit, bude moci realizátor projektu vytvořit manuál pro ukrajinské NNO a připravit tyto spolupracující organizace k participaci na budoucím projektu transformační spolupráce. V rámci projektu také proběhnou stáže realizátora na Ukrajině, setkání všech spolupracujících NNO v ČR a obnoví se spolupráci s Vyšší odbornou školou sociální Caritas.

 

Moldavsko a Ukrajina – země blízké a vzdálené

Projekt si klade za cíl zvýšit informovanost široké veřejnosti o aktuální situaci zemí postsovětského prostoru a o rozvojové spolupráci, humanitární pomoci a životě v Moldavské republice a na Ukrajině. Kromě zvýšení informovanosti u široké veřejnosti se aktivity projektu zaměří také na zvýšení povědomí žáků a mládeže o zahraniční rozvojové spolupráci, jiných kulturách a bude podpořena jejich angažovanost v rozvojových projektech. Prostřednictvím projektu se budeme snažit také o větší zapojení obyvatel do humanitárních a rozvojových programů pomoci chudým/rozvojovým zemím.

 

Tyto projekty byly podpořeny z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Podpořte nás
 
Podporují nás:

 

Logo OPZ barevné

 
Grafika1