Projekty realizované za podpory Ministerstva zahraničních věcí

 

Posilování kapacit v boji proti nemoci AIDS a v oblasti drogové závislosti

 

Spolu a lépe II

Projekt Spolu a lépe II je rozvojovým projektem, který realizuje Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské. Tento projekt se zaměřuje na podporu Blahodijneho fondu Olexandra Chiry, naší hlavní partnerské organizace na Ukrajině. Navazuje na předchozí rozvojový projekt Spolu a lépe, který byl realizován SHP DCHOO v roce 2010.

Hlavním záměrem projektu je vybudování organizačních a administrativních struktur partnerské organizace na Ukrajině, zvýšení odborné úrovně pracovníků ukrajinské i české neziskové organizace a vytvoření společných plánů aktivit. Projekt tak napomůže k posílení akceschopnosti rozvojové a humanitární spolupráce na Ukrajině.

více o projektu "Spolu a lépe II"

 

Spolu a lépe

Projekt "Spolu a lépe" byl zaměřen na prohloubení spolupráce mezi neziskovými organizacemi z České republiky, Slovenska a neziskovými organizacemi z Ukrajiny.  Prostřednictvím spolupráce na nových projektech, propagačních akcích, seminářích a stážích se měla zvýšit odborná úroveň všech těchto organizací a tím posílit a zvýšit akceschopnost rozvojové a humanitární spolupráce a pomoci realizované v této oblasti. V konečném důsledku pak bylo hlavním cílem zefektivnit pomoc lidem v sociální nouzi. Projekt byl realizován v roce 2010.

více o projektu "Spolu a lépe"

 

Posílení povědomí veřejnosti o rozvojové a humanitární pomoci na Zakarpatské Ukrajině

Projekt "Posílení povědomí veřejnosti o rozvojové a humanitární pomoci na Zakarpatské Ukrajině" byl realizován s cílem zvýšit informovanost české veřejnosti o zahraniční rozvojové a humanitární pomoci v Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Projekt byl zaměřen na širokou veřejnost všech věkových skupin, školy a oblastní charity Diecézní charity ostravsko-opavské. Projekt byl realizován v roce 2009.

více o projektu „Posílení povědomí veřejnosti o rozvojové a humanitární pomoci na Zakarpatské Ukrajině“

Podpořte nás
 
Podporují nás:

 

Logo OPZ barevné

 
Grafika1