Projekty realizované za podpory SROP

 

Rozvoj programů zaměstnanosti a prevence sociálně patologických jevů ve Vesničce soužití

Hlavním cílem projektu bylo předejít, popřípadě zamezit sociálnímu vyloučení obyvatel Vesničky soužití a jejího okolí a přispět k integraci ohrožených skupin, především Romů, na trhu práce. Snahou projektu bylo rovněž rozšířit nabídku Komunitního centra Vesničky soužití o nestrukturované aktivity zaměřené na děti a mládež a pokrýt tak zájem o tyto služby v dané lokalitě. Realizace projektu probíhala v letech 2006 – 2008.

více o projektu „Rozvoj programů zaměstnanosti a prevence sociálně patologických jevů ve Vesničce soužití“

Dětský domov rodinného typu v Řepištích

Smyslem projektu „Vybudování Dětského domova rodinného typu a prostor pro sociální integraci znevýhodněných osob v Řepištích“ bylo přispět k sociální integraci dětí vyrůstajících mimo rodinu a umístěných do ústavní výchovy, připravit je na přechod z ústavního zařízení do samostatného života a maximálně ho usnadnit. Realizace projektu probíhala v letech 2005 - 2006

více o projektu „Dětský domov rodinného typu v Řepištích“

Podpořte nás
 
Podporují nás:

 

Logo OPZ barevné

 
Grafika1