Kdo jsme?

Největší sdružení nestátních neziskových poskytovatelů sociálně zdravotních služeb v Moravskoslezském kraji.

Pomáháme i na Ukrajině a v Moldavsku.

Prostřednictvím Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Charity na území ostravsko-opavské diecéze

(tj. Moravskoslezský kraj a část Jesenicka - Charita Javorník)

 

Diecézní charita ostravsko-opavská má holdingovou organizační strukturu a tvoří ji 18 oblastních charit s právní subjektivitou.