Střediska Diecézní charity ostravsko-opavské

Diecézní charita se skládá z 18 místních Charit v rámci celé Diecéze ostravsko-opavské (tzn. území Moravskoslezského kraje a Jesenicka), vůči nimž vykonává řídící, metodické, kontrolní, poradní a jiné činnosti.

Mimo tuto funkci však realizuje činnost ve vlastních střediscích:

Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Vesnička soužití

Poradenské a informační centrum

Středisko sociální aktivizace Horizont

Šance domova

Podpořte nás
 
Podporují nás:

 

Logo OPZ barevné

 
Grafika1