Kdo jsme?

Největší sdružení nestátních neziskových poskytovatelů sociálně zdravotních služeb v kraji.

Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Pomáháme na Ukrajině a v Moldavsku.

Tříkrálová sbírka

Celonárodní sbírková akce, která probíhá každoročně v lednu.

Poradenské a informační centrum

V Poradenském a informačním centru se věnujeme lidem, kteří se ocitli v obtížné situaci, kterou nejsou schopni zvládnout vlastními silami. Provázíme klienty jejich situací, poskytujeme jim informace, rady, doprovázení a praktickou pomoc při vyřizování běžných i úředních záležitostí. Pomáháme jim k tomu, aby své těžkosti odstranili nebo alespoň zmírnili.

Základní informace o poradně

Naším cílem je odstranit nebo alespoň zmírnit problém, který je příčinou nepříznivé situace klienta.

Jsme tady pro

  • dospělé osoby, které vnímají svoji situaci jako nepříznivou a nejsou schopné ji zvládnout vlastními silami
    Zejména: pro osoby nezaměstnané; osoby zadlužené; seniory; osoby se zdravotním postižením; rodiny s dítětem/dětmi; oběti trestných činů více informací, osoby bez přístřeší.

  • Neposkytujeme službu
    - osobám se středním a těžkým mentálním postižením
    - osobám, které se dorozumívají pouze znakovou řečí a nemají doprovod

  • Služby poskytujeme osobám od 18-ti let věku. V případě kontaktování poradny osobou mladší 18-ti let, zprostředkujeme návaznou specializovanou pomoc organizací, které se této věkové skupině věnují.

  • Terénní forma služby je určena zájemcům z Ostravy a okolí v dosahu ostravské MHD.

Zásady služby

Poradenství poskytujeme bezplatně, diskrétně, anonymně a nestranně.

Ve vztahu ke klientům uplatňujeme vstřícný, osobní a empatický přístup. Názory a postoje klientů zásadně nehodnotíme, jednáme se všemi s úctou a respektem k jejich rozhodnutí.

Adresa:

Poradenské a informační centrum
Puchmajerova 10
702 00 Ostrava

Mapa

(v centru Ostravy, u katedrály Božského Spasitele, vedle Karmelitánského knihkupectví. V blízkosti je tramvajová zastávka „Elektra“.) Poradna má bezbariérový přístup.

sociální pracovnice: Mgr. Kristýna Pustková, Veronika Miari, DiS.

tel: 596 128 309, 731 625 867, 731 625 872; BEZPLATNÁ LINKA 800 400 214 (pondělí – pátek 8-14 hodin)
e-mail: poradna@dchoo.charita.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pondělí        9.00 – 12.00*, 13.00 – 16.00
Úterý            9.00 – 12.00
Středa          9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00
Čtvrtek         9.00 – 12.00* 
Pátek            8.00 – 12.00 terénní služba
* pro objednané

Poslední klient je přijímán 30 min. před koncem konzultačních hodin. Délka jedné konzultace by neměla přesahovat 60 min.
Mimo konzultační hodiny je možný kontakt na tel. č. 596 128 309 (telefon se záznamníkem) nebo e-mailu: poradna@dchoo.charita.cz. Lze také využít bezplatné telefonní linky 800 400 214, a to v úterý od 8 – 14 hod., ve středu od 8 – 18 hod., ve čtvrtek od 8 - 14 hod.

Pokud je klient imobilní nebo nemocný, jeho záležitost je akutní a nemůže poradnu navštívit osobně, probíhá konzultace v jeho domácnosti, popř. v nemocnici, nebo v místě, kde se momentálně nachází. Tuto terénní konzultaci je třeba vždy předem domluvit.

Poradenské a informační centrum je podpořeno z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí a statutárním městem Ostrava.