Poradenské a informační centrum

V Poradenském a informačním centru se věnujeme lidem, kteří se ocitli v obtížné situaci, kterou nejsou schopni zvládnout vlastními silami. Provázíme klienty jejich situací, poskytujeme jim informace, rady, doprovázení a praktickou pomoc při vyřizování běžných i úředních záležitostí. Pomáháme jim k tomu, aby své těžkosti odstranili nebo alespoň zmírnili.

Základní informace o poradně

Naším cílem je odstranit nebo alespoň zmírnit problém, který je příčinou nepříznivé situace klienta.

 • Klient se orientuje ve svých právech a povinnostech a v tom, jak je naplnit.

 • Klient překoná obtíže při vyřizování záležitostí na úřadech a v jiných institucích.

 • Klient zapojí své možnosti a schopnosti do řešení své tíživé situace.

 • Poradna je snadno dostupným a známým místem, kam se lidé v nesnázích mohou obrátit o pomoc.

Jsme tady pro

 • dospělé osoby, které vnímají svoji situaci jako nepříznivou a nejsou schopné ji zvládnout vlastními silami
  Zejména: pro osoby nezaměstnané; osoby zadlužené; seniory; osoby se zdravotním postižením; rodiny s dítětem/dětmi; oběti trestných činů více informací, osoby bez přístřeší.

 • Neposkytujeme službu
  - osobám se středním a těžkým mentálním postižením
  - osobám, které se dorozumívají pouze znakovou řečí a nemají doprovod

 • Služby poskytujeme osobám od 18-ti let věku. V případě kontaktování poradny osobou mladší 18-ti let, zprostředkujeme návaznou specializovanou pomoc organizací, které se této věkové skupině věnují.

 • Terénní forma služby je určena zájemcům z Ostravy a okolí v dosahu ostravské MHD.

Zásady služby

Poradenství poskytujeme bezplatně, diskrétně, anonymně a nestranně.

Ve vztahu ke klientům uplatňujeme vstřícný, osobní a empatický přístup. Názory a postoje klientů zásadně nehodnotíme, jednáme se všemi s úctou a respektem k jejich rozhodnutí.

Adresa:

Poradenské a informační centrum
Puchmajerova 10
702 00 Ostrava

Mapa

(v centru Ostravy, u katedrály Božského Spasitele, vedle Karmelitánského knihkupectví. V blízkosti je tramvajová zastávka „Elektra“.) Poradna má bezbariérový přístup.

sociální pracovnice: Mgr. Kristýna Pustková, Veronika Miari, DiS.

tel: 596 128 309, 731 625 867, 731 625 872; BEZPLATNÁ LINKA 800 400 214
e-mail: poradna@dchoo.charita.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pondělí         9.00 – 12.00*, 13.00 – 16.00
Úterý            9.00 – 12.00
Středa          9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00
Čtvrtek        9.00 – 12.00* 
Pátek           8.00 – 12.00 terénní služba
* pro objednané

Poslední klient je přijímán 30 min. před koncem konzultačních hodin. Délka jedné konzultace by neměla přesahovat 60 min. Kontakt je možný také na tel. č. 596 128 309  nebo na bezplatné telefonní lince 800 400 214 nebo e-mailu: poradna@dchoo.charita.cz

Pokud je klient imobilní nebo nemocný, jeho záležitost je akutní a nemůže poradnu navštívit osobně, probíhá konzultace v jeho domácnosti, popř. v nemocnici, nebo v místě, kde se momentálně nachází. Tuto terénní konzultaci je třeba vždy předem domluvit.

Poradenské a informační centrum je podpořeno z finančních prostředků Moravskoslezského kraje a statutárním městem Ostrava


logo_jpg
 

Podpořte nás
 
Podporují nás:

 

Logo OPZ barevné

 
Grafika1