Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

adoptujsiPomáhej s námi

Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské bylo založeno v roce 2005 jako součást Diecézní charity ostravsko-opavské. Těžiště aktivit tkví v zahraniční rozvojové a humanitární pomoci na Ukrajině. Středisko převzalo a navázalo na drobné humanitární aktivity na Zakarpatí, které byly do té doby realizovány dobrovolníky a na projekt Adopce na dálku, který byl realizován Charitou sv. Alexandra v Ostravě-Kunčičkách.

V současné době je realizátorem či spolurealizátorem dlouhodobých projektů na Ukrajině: Adopce na dálku, Důstojný život (pomoc seniorům a zdravotně postiženým na principu adopce na dálku), Domov pokojného stáří Usť Čorna (pomoc seniorům v domově důchodců), Domov v Ivano-Frankivsku (pomoc dětem v dětském domově) a angažuje se v pomocí obětem konfliktu na Ukrajině (potravinové balíčky, pomoc raněným, materiální pomoc). Tyto projekty jsou realizovány ve spolupráci s hlavními místními partnery – Charitou v Tjačivu na Zakarpatí, Kongregací sester vtěleného slova v Ivano-Frankivsku  a Charitou Melitopol v Záporižské oblasti, ale také s dalšími partnery dle potřeby. Mimo uvedené základní projekty středisko na Ukrajině zabezpečuje dodávky materiální humanitární pomoci, organizuje brigády a stáže českých dobrovolníků a pořádá Cestu adoptivních rodičů – zájezd dárců za svými podporovanými.

Od roku 2014 se Středisko zaměřilo také na novou zemi svého působení – Moldavsko. Nyní se zde realizují dva projekty – Centrum domácí péče (ošetřovatelská a pečovatelská terénní služba) a Důstojný život – adresná finanční pomoc konkrétnímu senioru nebo zdravotně postiženému v okolí okresního města Singerei. V ČR se aktivity Střediska zaměřují na osvětovou činnost.

Email a telefon
e-mail: shpars@dchoo.charita.cz
telefon: (+420)599 525 947
mobil:(+420)733 741 216

Korenspondenční adresa
Diecézní charita ostravsko-opavská
Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce
Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava
(mapa)

 

Podpořte nás
 
Podporují nás:

 

Logo OPZ barevné

 
Grafika1