Poskytujeme sociálně zdravotní služby

 v Moravskoslezském kraji a části Jesenicka.

Pomáháme i na Ukrajině a v Moldavsku.

Prostřednictvím Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Vesnička soužití

 

Vesnička soužití vznikla v roce 2002 pro sociálně slabé rodiny - oběti povodní z roku 1997 - a stala se úspěšným pilotním sociálním projektem Ministerstva práce a sociálních věcí, který realizuje funkční model soužití romského a neromského obyvatelstva v Ostravě. Vesnička soužití se skládá z 30 rodinných domků a budovu komunitního centra. Žije zde 30 rodin, deset je romských, deset neromských, deset smíšených, celkem cca 130 osob.