Tiskový servis

 V sekci Tiskový servis naleznete především informace určené pro novináře a širokou veřejnost. Máte zde možnost stažení důležitých dokumentů jako jsou např. výroční či tiskové zprávy. Taktéž můžete nahlédnout do médií, které přinesly široké veřejnosti bližší informace o činnosti Diecézní charity ostravsko-opavské a o jejich střediscích.

Podpořte nás
 
Podporují nás:

 

Logo OPZ barevné

 
Grafika1