Kdo jsme?

Největší sdružení nestátních neziskových poskytovatelů sociálně zdravotních služeb v Moravskoslezském kraji.

Pomáháme i na Ukrajině a v Moldavsku.

Prostřednictvím Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Tiskový servis

 V sekci Tiskový servis naleznete především informace určené pro novináře a širokou veřejnost. Máte zde možnost stažení důležitých dokumentů jako jsou např. výroční či tiskové zprávy. Taktéž můžete nahlédnout do médií, které přinesly široké veřejnosti bližší informace o činnosti Diecézní charity ostravsko-opavské a o jejich střediscích.

Podpořte nás
 

 

Logo OPZ barevné