Poskytujeme sociálně zdravotní služby

 v Moravskoslezském kraji a části Jesenicka.

Pomáháme i na Ukrajině a v Moldavsku.

Prostřednictvím Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

ŘEDITEL/KA CHARITY sv. ALEXANDRA

Místo výkonu: Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava - Kunčičky
Typ vztahu: Plný úvazek
Nástup: dle domluvy
Výběrové řízení: Ano
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Mamčařová

 

 Diecézní charita ostravsko-opavská

se sídlem Kratochvílova 3, 702 00 Moravská Ostrava

vyhlašuje

výběrové řízení na funkci

ŘEDITEL/KA CHARITY sv. ALEXANDRA

Kvalifikační předpoklady:   

 • Vysokoškolské vzdělání (sociálního či ekonomického směru výhodou)

(V případě dlouholetých zkušeností ve vedoucí pozici není podmínkou)

 • Praxe v řízení lidí
 • Základní znalost sociálního učení Katolické církve a sociální problematiky
 • Zkušenosti s realizací projektů, čerpáním dotací a grantů
 • Řidičský průkaz sk. B

Osobnostní předpoklady:

 • Morální bezúhonnost
 • Schopnost vést druhé
 • Komunikativnost a smysl pro odpovědnost
 • Sociální cítění a empatie
 • Respektování křesťanského pohledu na svět a na člověka

K písemné přihlášce je nutno doložit:

 • Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce)
 • Kopii vysvědčení či diplomu o dosažení nejvyššího vzdělání
 • Hlavní koncepční teze ve vztahu k rozvoji Charity sv. Alexandra (1 – 2 strany)
 • Strukturovaný životopis (musí obsahovat přehled dosavadní praxe)

 

Přihlášku s přílohami je nutno doručit nejpozději do 27. 9. 2017 na adresu:


Diecézní charita ostravsko-opavská

Kratochvílova 3, 702 00  Ostrava 
Na obálku uveďte „Výběrové řízení – neotvírat!“

Podpořte nás