Poskytujeme sociálně zdravotní služby

 v Moravskoslezském kraji a části Jesenicka.

Pomáháme i na Ukrajině a v Moldavsku.

Prostřednictvím Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Poradenské a informační centrum DCHOO

Puchmajerova 10, Ostrava, 702 00

Seznam lidí:

Veronika Miari, DiS. - sociální pracovnice Mgr. Kristýna Pustková - sociální pracovnice

Seznam služeb:

Podpořte nás