Poskytujeme sociálně zdravotní služby

 v Moravskoslezském kraji a části Jesenicka.

Pomáháme i na Ukrajině a v Moldavsku.

Prostřednictvím Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Šance domova

Výhradní 518/18, Ostrava - Kunčičky, 718 00 Vedoucí zařízení: Ing. Miroslav Hodeček - vedoucí středisek sociální integrace DCHOO, Bc. Jana Velčovská - vedoucí sociální služby

Seznam lidí:

Ing. Miroslav Hodeček - vedoucí středisek sociální integrace DCHOO Bc. Jana Velčovská - vedoucí sociální služby Monika Černá, DiS. - sociální pracovnice Bc. Zuzana Hovězáková - sociální pracovnice Růžena Krivá - pracovnice v sociálních službách - terénní pracovnice Monika Paličková - administrativní pracovnice

Seznam služeb:

Podpořte nás