20. výročí založení

Již 20 let poskytujeme sociálně zdravotní služby v Moravskoslezském kraji a části Jesenicka.

Pomáháme i na Ukrajině a v Moldavsku.

Prostřednictvím Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Správa DCHOO

Kratochvílova 3, Ostrava, 702 00

Seznam lidí:

Mgr. Martin Hořínek - koordinátor Tříkrálové sbírky Ing. Jana Měchová - pracovník tiskového oddělení Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - ředitel DCHOO P. Jan Larisch, Th.D. - prezident Diecézní charity ostravsko-opavské Ing. Kristina Stoszková - zástupce ředitele pro oblastní charity, vedoucí sociálně zdravotního útvaru Ing. Gabriela Hořínková - statutární zástupce Ing. Eva Dosedlová - vedoucí projektového úseku Ing. Petr Habrnal - hlavní účetní Mgr. Hana Miklošová - koordinátor mimořádných událostí ,asistentka ředitele Mgr. Hana Miklošová - koordinátor mimořádných událostí ,asistentka ředitele Mgr. Kateřina Cyrusová - koordinátor projektů Bc. Michaela Turoňová - projektová manažerka, koordinátorka pro dobrovolnickou činnost Markéta Putniořová - účetní Ing. Michaela Porubová - mzdová a projektová účetní Vojtěch Branny - technický/provozní pracovník Aleš Danihel - IT pracovník Stanislav Souček - technik Mgr. Veronika Mechová, DiS. - pracovník humanitární a rozvojové pomoci
Podpořte nás