20. výročí založení

Již 20 let poskytujeme sociálně zdravotní služby v Moravskoslezském kraji a části Jesenicka.

Pomáháme i na Ukrajině a v Moldavsku.

Prostřednictvím Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Střediska sociální integrace

Betonářská 790/12, Ostrava Muglinov, 712 00

Seznam lidí:

Mgr. Monika Bjelončíková - pracovník sociálních služeb

Seznam služeb:

Podpořte nás