Poskytujeme sociálně zdravotní služby

 v Moravskoslezském kraji a části Jesenicka.

Pomáháme i na Ukrajině a v Moldavsku.

Prostřednictvím Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Kratochvílova 3, Ostrava, 702 00

Seznam lidí:

Natalyia Mrovcová - koordinátorka projektu Důstojný život Mgr. Veronika Mechová, DiS. - vedoucí střediska

Seznam služeb:

Podpořte nás