Poskytujeme sociálně zdravotní služby

 v Moravskoslezském kraji a části Jesenicka.

Pomáháme i na Ukrajině a v Moldavsku.

Prostřednictvím Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Středisko sociální aktivizace Horizont

Holvekova 204/44, Ostrava - Kunčičky, 718 00 Vedoucí zařízení: Ing. Miroslav Hodeček - vedoucí středisek sociální integrace DCHOO, Bc. Helena Peškarová - vedoucí sociálních služeb střediska Horizont

Seznam lidí:

Ing. Miroslav Hodeček - vedoucí středisek sociální integrace DCHOO Bc. Helena Peškarová - vedoucí sociálních služeb střediska Horizont Mgr. Eliška Kapicová - sociální pracovnice SAS Mgr. Helena Tvarůžková - sociální pracovnice SAS Iva Janůlková - sociální pracovnice SAS Bc. Martina Buzková - sociální pracovnice SAS Bc. Petra Kulová - sociální pracovnice Aktivity s předškolními děti Michaela Körmendyová - pracovnice v sociálních službách Aktivity s předškolními dětmi Veronika Vašíčková, DiS. - sociální pracovnice NZDM Mgr. Klára Silberová - sociální pracovnice NZDM

Seznam služeb:

Podpořte nás