Poskytujeme sociálně zdravotní služby

 v Moravskoslezském kraji a části Jesenicka.

Pomáháme i na Ukrajině a v Moldavsku.

Prostřednictvím Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Vesnička soužití

Betonářská 790/12, Ostrava - Muglinov, 712 00 Vedoucí zařízení: Ing. Miroslav Hodeček - vedoucí středisek sociální integrace DCHOO, Mgr. Soňa Mrhálková - vedoucí sociálních služeb střediska VS

Seznam lidí:

Mgr. Zuzana Plačková - sociální pracovnice SAS Ing. Miroslav Hodeček - vedoucí středisek sociální integrace DCHOO Mgr. Soňa Mrhálková - vedoucí sociálních služeb střediska VS David Havel - pracovník v sociálních službách NZDM Mgr. Miroslav Juroška - sociální pracovník OSP/terapeut Klára Nehybová, DiS. - sociální pracovnice SAS (Aktivity pro rodiny s předškolními dětmi) Monika Paličková - administrativní pracovnice Bc. Dagmar Hercegová - sociální pracovnice NZDM Lucie Součková - uklízečka Radek Nogol - kontaktní pracovník NZDM Miroslava Berkyová, DiS. - terénní sociální pracovnice SAS

Seznam služeb:

Podpořte nás