20. výročí založení

Již 20 let poskytujeme sociálně zdravotní služby v Moravskoslezském kraji a části Jesenicka.

Pomáháme i na Ukrajině a v Moldavsku.

Prostřednictvím Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Vesnička soužití

Betonářská 790/12, Ostrava - Muglinov, 712 00 Vedoucí zařízení: Ing. Miroslav Hodeček - vedoucí středisek sociální integrace DCHOO

Seznam lidí:

Klára Nehybová, DiS. - sociální pracovnice SAS (Aktivity pro rodiny s předškolními dětmi) Monika Paličková - administrativní pracovnice Mgr. Miroslav Juroška - sociální pracovník SAS (Aktivity pro rodiny s předškolními dětmi)/terapeut Bc. Dagmar Hercegová - sociální pracovnice NZDM Mgr. Tereza Tomášová - sociální pracovnice odborného sociálního poradenství Ing. Miroslav Hodeček - vedoucí středisek sociální integrace DCHOO Lucie Součková - uklízečka Mgr. Zuzana Plačková - sociální pracovnice SAS Radek Nogol - kontaktní pracovník NZDM Mgr. Soňa Mrhálková - vedoucí sociálních služeb střediska VS Miroslava Berkyová, DiS. - terénní sociální pracovnice SAS

Seznam služeb:

Podpořte nás