Poskytujeme sociálně zdravotní služby

 v Moravskoslezském kraji a části Jesenicka.

Pomáháme i na Ukrajině a v Moldavsku.

Prostřednictvím Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Mgr. Hana Mamčařová

  • Tel.: 599 525 941, 733 741 712

Organizace:


Seznam zařízení:

Správa DCHOO - asistentka ředitele Správa DCHOO - koordinátor mimořádných událostí
Podpořte nás