Poskytujeme sociálně zdravotní služby

 v Moravskoslezském kraji a části Jesenicka.

Pomáháme i na Ukrajině a v Moldavsku.

Prostřednictvím Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

P. Jan Larisch, Th.D.

  • Tel.: 599 525 943

Organizace:


Seznam zařízení:

Správa DCHOO - prezident Diecézní charity ostravsko-opavské
Podpořte nás