Poskytujeme sociálně zdravotní služby

 v Moravskoslezském kraji a části Jesenicka.

Pomáháme i na Ukrajině a v Moldavsku.

Prostřednictvím Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Ing. Kristina Stoszková

  • Tel.: 733 679 898, 599 525 957

Organizace:


Seznam zařízení:

Správa DCHOO - zástupce ředitele pro oblastní charity, vedoucí sociálně zdravotního útvaru
Podpořte nás