Poskytujeme sociálně zdravotní služby

 v Moravskoslezském kraji a části Jesenicka.

Pomáháme i na Ukrajině a v Moldavsku.

Prostřednictvím Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Mgr. Lenka Šebestová, DiS.

  • Tel.: 733 676 671

Organizace:


Seznam zařízení:

Centrum Pramínek - vedoucí Centra Pramínek

Seznam služeb:

Centrum Pramínek - vedoucí zařízení
Podpořte nás