Poskytujeme sociálně zdravotní služby

 v Moravskoslezském kraji a části Jesenicka.

Pomáháme i na Ukrajině a v Moldavsku.

Prostřednictvím Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Mgr. Lucie Szotkowská

  • Tel.: 733 755 843

Organizace:


Seznam zařízení:


Seznam služeb:

Podpořte nás