Poskytujeme sociálně zdravotní služby

 v Moravskoslezském kraji a části Jesenicka.

Pomáháme i na Ukrajině a v Moldavsku.

Prostřednictvím Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo


Organizace:


Seznam zařízení:

Správa DCHOO - ředitel DCHOO
Podpořte nás