Poskytujeme sociálně zdravotní služby

 v Moravskoslezském kraji a části Jesenicka.

Pomáháme i na Ukrajině a v Moldavsku.

Prostřednictvím Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Mgr. Veronika Mechová, DiS.

  • Tel.: 599 525 947, 733 741 216

Organizace:


Seznam zařízení:

Správa DCHOO - pracovník humanitární a rozvojové pomoci Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce - vedoucí střediska
Podpořte nás