Dům dobré vůle Žáry


  • Tel.: 554 611 366, 595 170 379, 725 104 441
 
Hlubčická 297/3, Krnov, 794 01

Způsob poskytování: Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

Seznam fakultativních služeb

a) používání elektrospotřebičů na pokoji (televize, rozhlas, mikrovlnná trouba, lednice, rychlovarná konvice)

b) revize vlastních elektrospotřebičů (lampy, různé ozdoby,…)

c) kopírování

d) telefonování

e) canisterapie

f) návštěva kadeřníka v zařízení (cena služby)

g) návštěva pedikérky v zařízení (cena služby)

h) doprava služebním autem

i) výlety mimo zařízení

Posláním našeho domova je celoročně poskytovat nepřetržitou pomoc, podporu a péči jednotlivcům i manželským párům se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, kteří nejsou schopni zajišťovat své základní životní potřeby ve vlastním sociálním prostředí, a to ani s pomocí své rodiny, terénní sociální služby nebo z jiných závažných důvodů.

CÍLOVÁ SKUPINA

  • osoby s chronickým duševním onemocněním
  • osoby s chronickým onemocněním
  • osoby s kombinovaným postižením
  • osoby s mentálním postižením
  • osoby s tělesným postižením
  • osoby se zdravotním postižením

Věková struktura cílové skupiny:

senioři nad 55 let s přiznaným invalidním nebo starobním důchodem

Kapacita zařízení:

29 klientů

Ceny za poskytování sociální služby:

ubytování:

1-lůžkový pokoj      200,- Kč za den

2-lůžkový pokoj      180,- Kč za den

3-lůžkový pokoj      160,- Kč za den

stravování:

dle typu diety od 150,- Kč (základní racionální) do 155,- Kč


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Jaroslava Nováková - zdravotnický pracovník Bc. Daniel Jurčík - metodik sociální péče Bc. Monika Dudová - ředitel Marie Čermáková - ekonomický pracovník Michaela Kvasnicová - pracovník půjčovny kompenzačních pomůcek
Podpořte nás
 
Podporují nás:

 

Logo OPZ barevné

 
Grafika1