20. výročí založení

Již 20 let poskytujeme sociálně zdravotní služby v Moravskoslezském kraji a části Jesenicka.

Pomáháme i na Ukrajině a v Moldavsku.

Prostřednictvím Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Komunitní práce Osada míru


  • Tel.: 731 625 873, 739 002 750
 
Betonářská 790/12, Ostrava Muglinov, 712 00

Cílové skupiny: osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Fakultativní služby: NE

Komunitní práce má v Diecézní charitě ostravsko-opavské dlouholetou tradici. Pracovníci středisek v sociálně vyloučených lokalitách v Ostravě vždy měli za cíl pomáhat obyvatelům zlepšit a zpříjemnit své okolí.

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Monika Bjelončíková - Sociální pracovnice Růžena Dunková - Pracovnice v sociálních službách
Podpořte nás