Poskytujeme sociálně zdravotní služby

 v Moravskoslezském kraji a části Jesenicka.

Pomáháme i na Ukrajině a v Moldavsku.

Prostřednictvím Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

NZDM - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež


  • Tel.: 596 241 141
 
Betonářská 790/12, Ostrava - Muglinov, 712 00

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Dagmar Hercegová - sociální pracovnice NZDM David Havel - pracovník v sociálních službách NZDM Mgr. Soňa Mrhálková - vedoucí sociálních služeb střediska VS Radek Nogol - kontaktní pracovník NZDM VS
Podpořte nás