Poskytujeme sociálně zdravotní služby

 v Moravskoslezském kraji a části Jesenicka.

Pomáháme i na Ukrajině a v Moldavsku.

Prostřednictvím Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

NZDM - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež


  • Tel.: 733 621 638
 
Holvekova 204/44, Ostrava - Kunčičky, 718 00 Vedoucí služby: Bc. Helena Peškarová - vedoucí sociální služby

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

NZDM Střediska sociální aktivizace Horizont zahájilo svou činnost 14. 11. 2011. Klubík Horizont je pro děti otevřen od pondělí od pátku v odpoledních hodinách.

Veřejný závazek služby

 

Poslání:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále jen „naše kluby“) je provozováno na dvou místech (Středisko Vesnička soužití, Středisko Horizont). Chceme pro děti a mládež, které žijí v málo podnětném sociálním prostředí, vytvořit bezpečný prostor, ve kterém jim můžeme být nablízku v obtížných životních situacích, podporovat je při jejich zvládání a motivovat je k jejich aktivnímu řešení. To vše za pomoci poradenství a vzdělávacích i zábavných aktivit šitých klientům na míru.

 

Cílová skupina – okruh osob:

Kluby jsou určeny pro děti a mládež ve věku od 6-19 let především ze Slezské Ostravy a nejbližšího okolí, kteří hledají pomoc v obtížných životních situacích nebo by se v budoucnu mohli do takové situace dostat, a kteří z důvodu své sociální situace mají ztížený přístup ke vhodným volnočasovým aktivitám přiměřeným svému věku.

 

Kluby nejsou určeny pro nevidomé, neslyšící a pro osoby s duševním postižením. Klub Horizont v Ostravě-Kunčičkách není přizpůsoben pro nechodící osoby. Službu neposkytujeme lidem, kteří nemluví alespoň jedním z těchto jazyků: česky, slovensky, anglicky.

 

Cíle:

Naším cílem je abys:

  1. věděl, na koho se můžeš obrátit v případě, že se cítíš ohrožen.
  2. řešil své problémy vlastními silami a dokázal jim i předcházet.
  3. rozvíjel své schopnosti, dovednosti a znalosti.
  4. navazoval a udržoval kvalitní mezilidské vztahy a cítil se být součástí společnosti.

 

Zásady:

Ø  Neděláme rozdíly mezi sebou.

Ø  Nemusíš říkat své jméno.

Ø  Jsme tu pro Tebe.

Ø  Můžeš si vybrat, co chceš dělat a kdykoli během otevírací doby klubu přijít a odejít.

Ø  Klub je zadarmo.

Ø  Nikdo se o Tobě od nás nic nedozví.

 

Ostrava_lg                                    logo_final 16 barev

 

SLEZSKÁ

IOP

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Klára Silberová - sociální pracovnice NZDM Bc. Helena Peškarová - vedoucí sociální služby Veronika Vašíčková, DiS. - Sociální pracovnice NZDM
Podpořte nás