20. výročí založení

Již 20 let poskytujeme sociálně zdravotní služby v Moravskoslezském kraji a části Jesenicka.

Pomáháme i na Ukrajině a v Moldavsku.

Prostřednictvím Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Šance domova


  • Tel.: 597 689 698, 739 521 439
 
Výhradní 518/18, Ostrava - Kunčičky, 718 00 Vedoucí služby: Bc. Jana Velčovská - vedoucí sociální služby

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:
  • telefonování
  • tisk

Jedná se o sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi s názvem „Šance domova“,

která se nachází v Ostravě – Kunčičkách na ul. Pstruží 501/6.

Tato služba slouží rodinám s dětmi, které z důvodu své ztížené sociální situace nemohou vlastními silami dosáhnout adekvátního bydlení.

Cílem služby je poskytnout rodinám s dětmi dostupné bydlení a současně nabídnout pomoc sociálního pracovníka při řešení jejich problémů, tak aby po určité době mohly žít a řešit své problémy samostatně.

Podmínkou poskytnutí bydlení rodině je její aktivní zapojení do doprovodného sociálního programu.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Jana Velčovská - vedoucí sociální služby Barbora Olejníková, DiS. - sociální pracovnice Růžena Krivá - pracovnice v sociálních službách - terénní pracovnice
Podpořte nás