20. výročí založení

Již 20 let poskytujeme sociálně zdravotní služby v Moravskoslezském kraji a části Jesenicka.

Pomáháme i na Ukrajině a v Moldavsku.

Prostřednictvím Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

SAS - Sociálně aktivizační služby


  • Tel.: 596 241 141
 
Betonářská 790/12, Ostrava - Muglinov, 712 00

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, rodiče na rodičovské dovolené, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Klára Nehybová, DiS. - sociální pracovnice SAS (Aktivity pro rodiny s předškolními dětmi) Mgr. Miroslav Juroška - sociální pracovník SAS (Aktivity pro rodiny s předškolními dětmi)/terapeut Mgr. Soňa Mrhálková - vedoucí sociálních služeb střediska VS Mgr. Zuzana Plačková - terénní sociální pracovnice Miroslava Berkyová, DiS. - terénní sociální pracovnice
Podpořte nás