SAS - Sociálně aktivizační služby


  • Tel.: 733 621 638, 731 604 218, 734 280 837
 
Holvekova 204/44, Ostrava - Kunčičky, 718 00 Vedoucí služby: Bc. Helena Peškarová - vedoucí sociální služby

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Helena Peškarová - vedoucí sociální služby Markéta Svobodová, DiS. - sociální pracovnice SAS Mgr. Eliška Kapicová - sociální pracovnice SAS Mgr. Helena Tvarůžková - sociální pracovnice SAS Iva Janůlková, DiS. - Sociální pracovnice SAS Bc. Petra Kulová - sociální pracovnice Aktivity pro rodiny s předškolními dětmi Michaela Körmendyová - pracovník v soc. službách Aktivity pro rodiny s předškolními dětmi
Podpořte nás
 
Podporují nás:

 

Logo OPZ barevné

 
Grafika1