20. výročí založení

Již 20 let poskytujeme sociálně zdravotní služby v Moravskoslezském kraji a části Jesenicka.

Pomáháme i na Ukrajině a v Moldavsku.

Prostřednictvím Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Celá ČR Diecéze Tato organizace

Správní území

Diecézní charita ostravsko - opavská

Adresář Charity ČR

Podpořte nás