Kdo jsme?

Největší sdružení nestátních neziskových poskytovatelů sociálně zdravotních služeb v Moravskoslezském kraji.

Pomáháme i na Ukrajině a v Moldavsku.

Prostřednictvím Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Dobře odvedená sociální práce nemá být vidět

Dobře odvedená sociální práce nemá být vidět

V úterý 21. března si připomenáme Světový den sociální práce. Všem, kdo se starají o druhé a vytvářejí tak lidštější prostředí, poděkoval k tomuto světovému dni kardinál Dominik Duka. S charitní koordinátorkou Ivou Kuchyňkovou jsme hovořili o tom, k čemu jsou dobří průvodci lidí v nouzi, co všechno musí zvládnout a jak se jim u nás daří.

 

Zemřel Miloslav kardinál Vlk. Iniciátor vzniku Diecézní charity Č. Budějovice

Zemřel Miloslav kardinál Vlk. Iniciátor vzniku Diecézní charity Č. Budějovice

V sobotu 18. března 2017 zemřel Miloslav kardinál Vlk. Bylo mu 84 let. Rodák z jihočeské Líšnice, který po revoluci jako tehdejší českobudějovický biskup inicioval vznik Diecézní charity České Budějovice.

SOS UKRAJINA – Balík se základními potřebami vystačí rodině jeden měsíc

SOS UKRAJINA – Balík se základními potřebami vystačí rodině jeden měsíc

Na východní Ukrajině se opět bojuje a umírají lidé. Náhlý nárůst bojů uvěznil tisíce civilistů a zničil životně důležitou infrastrukturu. Krize se zvětšuje a ohrožuje další tisíce lidí.

 

Charita Ostrava pomáhá lidem bez domova přímo v terénu

Charita Ostrava pomáhá lidem bez domova přímo v terénu

Charita Ostrava rozšířila spektrum služeb pro lidi v nouzi. Terénní sociální pracovníci v Ostravě dochází od počátku letošního roku přímo za lidmi na úplném okraji společnosti. Provoz nové sociální služby „terénní programy“ finančně podporuje Evropský sociální fond v rámci Operačního programu zaměstnanost.

Výběrové řízení na pozici ředitel/ka Charity Hlučín

Výběrové řízení na pozici ředitel/ka Charity Hlučín

Diecézní charita ostravsko - opavská vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitel/ka Charity Hlučín 

Na Jižní Súdán udeřil hladomor

Na Jižní Súdán udeřil hladomor

Papež František naléhavě vyzval k potravinové pomoci milionům Jihosúdánců jinak odsouzených k hladomoru. Jeho výzvu podpořila i deklarace OSN, dle které v zemi žije 275 000 silně podvyživených dětí a více než 5 milionů lidí odkázaných na dodávku potravin nebo podporu zemědělství.

Kniha Střípky z Majdanu

Kniha Střípky z Majdanu

Středisko humanitární pomoci a rozvojové spoluprace vydalo publikaci - Střípky z Majdanu. Kniha je výsledkem dvouletého sběru autentických příběhů, vyprávění a fotografií obyčejných lidí, kteří se účastnili událostí spojených s Revolucí důstojnosti na Ukrajině od konce roku 2013.

Sardinie: Karibik ve Středomoří a vulkán, který nikdy nespí

Sardinie: Karibik ve Středomoří a vulkán, který nikdy nespí

Po delší době se opět můžeme těšit z přítomnosti 2 zahraničních dobrovolníků. Dne 5.2 2017 k nám dorazili Alba a Julien.

Poděkování z Městečka Milosrdenství svatého Mikuláše na Ukrajině

Poděkování z Městečka Milosrdenství svatého Mikuláše na Ukrajině

V roce 2016 Městečko Milosrdenství oslavilo již 13 let existence a neúnavné práce s opuštěnými dětmi a dětmi ze sociálně slabých rodin. V současné době v Městečku pobývá 35 dětí všech věkových kategorií. Nejmladším je rok a nejstarším 16 let. Domov pomáhá dětem přežít složité období ve svých rodinách a vrátit se domů. Nejdůležitější je, aby děti cítily teplo domova. Sestry se snaží děti formovat po lidské stránce, intelektuálně je vychovávat a učí děti být dobrými křesťany.

Postní almužna

Postní almužna

Stejně jako v uplynulých letech bude i letos v naší diecézi v průběhu postní doby probíhat Postní almužna. „Jedná se o dobrovolnou aktivitu, nikoli řízenou sbírkovou akci. Je to možnost jak prohloubit prožívání postní doby, jak propojit vnitřní usebrání s vnějším odřeknutím si a skutkem milosrdenství. Postní almužna může být velmi konkrétní, odřekneme si konkrétní věc a pomůžeme konkrétním lidem.“ sděluje Martin Hořínek z Diecézní charity ostravsko-opavské. Ve farnostech budou opět k dispozici skládací papírové schránky „postničky“, do kterých je možné almužnu během postní doby střádat. Výtěžek této akce má sloužit k pomoci potřebným lidem - buď přímo ve farnosti, nebo prostřednictvím některé z Charit v naší diecézi nebo jiné organizace.