Sardinie: Karibik ve Středomoří a vulkán, který nikdy nespí

Dobrovolníci

Po delší době se opět můžeme těšit z přítomnosti 2 zahraničních dobrovolníků. Dne 5.2 2017 k nám dorazili Alba a Julien.

Poděkování z Městečka Milosrdenství svatého Mikuláše na Ukrajině

Poděkování z Městečka Milosrdenství svatého Mikuláše na Ukrajině

V roce 2016 Městečko Milosrdenství oslavilo již 13 let existence a neúnavné práce s opuštěnými dětmi a dětmi ze sociálně slabých rodin. V současné době v Městečku pobývá 35 dětí všech věkových kategorií. Nejmladším je rok a nejstarším 16 let. Domov pomáhá dětem přežít složité období ve svých rodinách a vrátit se domů. Nejdůležitější je, aby děti cítily teplo domova. Sestry se snaží děti formovat po lidské stránce, intelektuálně je vychovávat a učí děti být dobrými křesťany.

Postní almužna

Postní almužna

Stejně jako v uplynulých letech bude i letos v naší diecézi v průběhu postní doby probíhat Postní almužna. „Jedná se o dobrovolnou aktivitu, nikoli řízenou sbírkovou akci. Je to možnost jak prohloubit prožívání postní doby, jak propojit vnitřní usebrání s vnějším odřeknutím si a skutkem milosrdenství. Postní almužna může být velmi konkrétní, odřekneme si konkrétní věc a pomůžeme konkrétním lidem.“ sděluje Martin Hořínek z Diecézní charity ostravsko-opavské. Ve farnostech budou opět k dispozici skládací papírové schránky „postničky“, do kterých je možné almužnu během postní doby střádat. Výtěžek této akce má sloužit k pomoci potřebným lidem - buď přímo ve farnosti, nebo prostřednictvím některé z Charit v naší diecézi nebo jiné organizace.

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Poděkování biskupa F.V. Lobkowicze a ředitele Lukáše Curyla z Diecézní charity ostravsko-opavské za Tříkrálovou sbírku. Letošní rok bylo vybráno v naší diecézi 15 682 874,- kč. Všem dárcům děkujeme.

Podpořte nás
 
Podporují nás:

 

Logo OPZ barevné

 
Grafika1