Kniha Střípky z Majdanu

Kniha Střípky z Majdanu

Středisko humanitární pomoci a rozvojové spoluprace vydalo publikaci - Střípky z Majdanu. Kniha je výsledkem dvouletého sběru autentických příběhů, vyprávění a fotografií obyčejných lidí, kteří se účastnili událostí spojených s Revolucí důstojnosti na Ukrajině od konce roku 2013.

Sardinie: Karibik ve Středomoří a vulkán, který nikdy nespí

Dobrovolníci

Po delší době se opět můžeme těšit z přítomnosti 2 zahraničních dobrovolníků. Dne 5.2 2017 k nám dorazili Alba a Julien.

Poděkování z Městečka Milosrdenství svatého Mikuláše na Ukrajině

Poděkování z Městečka Milosrdenství svatého Mikuláše na Ukrajině

V roce 2016 Městečko Milosrdenství oslavilo již 13 let existence a neúnavné práce s opuštěnými dětmi a dětmi ze sociálně slabých rodin. V současné době v Městečku pobývá 35 dětí všech věkových kategorií. Nejmladším je rok a nejstarším 16 let. Domov pomáhá dětem přežít složité období ve svých rodinách a vrátit se domů. Nejdůležitější je, aby děti cítily teplo domova. Sestry se snaží děti formovat po lidské stránce, intelektuálně je vychovávat a učí děti být dobrými křesťany.

Postní almužna

Postní almužna

Stejně jako v uplynulých letech bude i letos v naší diecézi v průběhu postní doby probíhat Postní almužna. „Jedná se o dobrovolnou aktivitu, nikoli řízenou sbírkovou akci. Je to možnost jak prohloubit prožívání postní doby, jak propojit vnitřní usebrání s vnějším odřeknutím si a skutkem milosrdenství. Postní almužna může být velmi konkrétní, odřekneme si konkrétní věc a pomůžeme konkrétním lidem.“ sděluje Martin Hořínek z Diecézní charity ostravsko-opavské. Ve farnostech budou opět k dispozici skládací papírové schránky „postničky“, do kterých je možné almužnu během postní doby střádat. Výtěžek této akce má sloužit k pomoci potřebným lidem - buď přímo ve farnosti, nebo prostřednictvím některé z Charit v naší diecézi nebo jiné organizace.

Podpořte nás
 
Podporují nás:

 

Logo OPZ barevné

 
Grafika1