HLASUJEME! Která Tříkrálová skupinka bude tou nejsympatičtější?

Zapojte se i Vy do soutěže pro koledníky Ostravsko-opavské diecéze. Vyberte na facebooku Diecézní charity ostravsko-opavské nejsympatičtější Tříkrálovou skupinku pro rok 2014.

DEJTE SVŮJ HLAS

 

Tříkrálové koledování skončilo

Tříkrálové koledování skončilo

Dneškem končí koledování Tříkrálové sbírky 2014. Děkujeme všem koledníkům i dárcům a začínáme s rozpečeťováním pokladniček.

Poděkování sester z Ivano-Frankivsku za rok 2013

Poděkování sester z Ivano-Frankivsku za rok 2013

Poděkování za dary na projekt Domov a zpráva z dětského domova. Na adventním koncertu v kostele Hlučíně bylo vybráno celkem 6 977 Kč na pomoc tomuto domovu. Děkujeme všem dárcům a přejeme vše dobré do nového roku.

Tříkrálové koledování pokračuje také o víkendu  

Ilustrační foto: Jiří Víšek, Světlá nad Sázavou

Koledníci charitní Tříkrálové sbírky v mnoha městech a obcích již rozdali svoje radostné poselství o narození Ježíška v Betlémě, koledníky však můžete potkat také o nastávajícím víkendu. Dílčí výnos letošní sbírky (26 milionů Kč) vzbuzuje naději na dobrý výsledek.

Podpořte nás
 
Podporují nás:

 

Logo OPZ barevné

 
Grafika1