Výměna zkušeností z komunitní práce

Výměna zkušeností z komunitní práce

V podzimních dnech 19. – 20. 10. 2017 se členky Jádrové skupiny z Osady Míru v sociálně vyloučené lokalitě Ostrava - Kunčičky v rámci praxe a výměny zkušeností účastnily vzdělávací stáže v Brně. Účelem poznávací cesty bylo seznámení se s praxí a zkušenostmi s komunitní prací v jiných organizacích.

Iniciativa Jádrové skupiny

Iniciativa Jádrové skupiny

Na podzim roku 2017 členky Jádrové skupiny přišly s nápadem připravit v Osadě Míru talentovou soutěž a tak sepsaly projektovou žádost o dar, kterou adresovaly Nadačnímu fondu Vítkovice Steel v Ostravě.

Tříkrálová sbírka pomáhá seniorům

Tříkrálová sbírka pomáhá seniorům

V roce 2017 sbírka pomáhala seniorům téměř v každé z 18 oblastních charit působících v Moravskoslezském kraji a v Jesenicku, ať se jednalo o zlepšení vybavení domovů pro seniory, půjčoven kompenzačních pomůcek a dalších zařízení nebo podporu provozu služeb, které senioři využívají přímo v pohodlí svého domova.

Podpořte náš projekt svým hlasem

Podpořte náš projekt svým hlasem

Od zítřka 3.10. můžete v prodejnách Tesco Kopřivnice a Tesco Frenštát p.R. podpořit náš projekt, který je zaměřen na rozvoj paliativní péče. Projekt pro podporu nominoval Nadační fond Tesco.

Podpořte nás
 
Podporují nás:

 

Logo OPZ barevné

 
Grafika1