Nová posilovna v Ostravě-Kunčičkách

Nová posilovna v Ostravě-Kunčičkách

Dne 18. dubna ve 13:30 hod. jsme slavnostně otevřeli posilovnu Střediska sociální aktivizace Horizont. Posilovna byla zařízena v rámci projektu „Kunčičky – místo pro život“ podpořeného Nadací OKD a je umístěna na Holvekové 204/44, Ostrava – Kunčičky.

Slezská lilie vykvete i v roce 2013

Slezská lilie vykvete i v roce 2013

Stejně jako v předchozích dvou letech i v roce 2013 vykvete Slezská lilie. Hudební festival moderní křesťanské hudby, který pořádá Římskokatolická farnost Ostrava - Kunčičky a Diecézní charita ostravsko-opavská se uskuteční 15. - 16. června 2013 v Ostravě Kunčičkách.

Služby Charity Ostrava pro lidi v nouzi

Služby Charity Ostrava pro lidi v nouzi

Charita Ostrava nemá jistotu ve financování provozu sociálních služeb vzhledem k plošnému krácení dotační podpory od Ministerstva práce a sociálních věcí. Dlouhé zimní období maximálně vytížilo služby pro lidi bez přístřeší. Seznámení nejen s azylovými domy, ale i dalšími poskytovanými sociálními a zdravotními službami umožní široké veřejnosti Dny otevřených dveří.

Charita sv. Alexandra vyrobila stojan na největší vinnou láhev v České republice

Charita sv. Alexandra vyrobila stojan na největší vinnou láhev v České republice

  Templářské sklepy nezapomněly i na sociální aspekt této akce. Z tohoto důvodu realizovaly výrobu dřevěného stojanu na láhev v Chráněné stolařské dílně Charity sv. Alexandra v Ostravě, která zaměstnává lidi se zdravotním postižením.

 Více o láhvi se dočtete zde:   http://templari.cz/templari-dosahli-na-cesky-rekord-nejvetsi-lahev-na-vino-v-ceske-republice

 ...  nebo novinky.cz :  http://www.novinky.cz/koktejl/297711-nejvetsi-lahev-na-vino-by-vydrzela-i-zdatnemu-pijanovi-cely-rok.html

Podpořte nás
 
Podporují nás:

 

Logo OPZ barevné

 
Grafika1