Tříkrálová sbírka vyvrcholí o tomto víkendu

Koledníky se zapečetěnými pokladničkami opatřenými logem Charity, budeme potkávat také o nastávajícím víkendu. V sobotu (5. 1.) požehná koledníkům kardinál Dominik Duka a o svátku Zjevení Páně čili sv. Tří králů (6. 1.) se na podporu sbírky uskuteční Tříkrálový koncert.

Tři králové ve Vesničce soužití

Tři králové ve Vesničce soužití

Tři králové navštívili Vesničku soužití. Krátce se nad významem Tříkrálové sbírky pozastavil prezident DCHOO P. Jan Larisch Th.D.

 

Tři králové opět v ulicích našich měst

Tři králové opět v ulicích našich měst

2. 1. 2013 v budově Diecézní charity ostravsko-opavské proběhlo slavností žehnání koledníkům. Tříkrálové koledníky budeme moci potkávat od 2. do 14. ledna 2013. Do koledování se jako koledníci, zapojí i vedoucí představitelé charit v Moravskoslezském kraji a Jesenicku. 

Tříkrálová sbírka 2013 - Tři králové pomáhají celý rok

Tříkrálová sbírka 2013 - Tři králové pomáhají celý rok

Již zanedlouho bude v Moravskoslezském kraji a Jesenicku probíhat tradiční Tříkrálová sbírka. Každý tak bude moci pomoci v době okolo svátku Tří králů lidem ve svém blízkém okolí.

Podpořte nás
 
Podporují nás:

 

Logo OPZ barevné

 
Grafika1